Bedreigde diersoort

Negen tijgersoorten

IUCN, ‘s-werelds grootste en oudste organisatie op het gebied van milieu, stelt zich ten doel om bij te dragen aan het behoud en een verantwoord beheer van de natuur en de natuurlijke hulpbronnen in internationaal perspectief.

IUCN houdt een overzicht bij welke dieren er allemaal zijn.
Dit noemt men de Red List©. IUCN_Red_List.svg

Er zijn 9 tijgersoorten in deze Red List© vastgesteld:

 • Kaspische tijger
 • Amur tijger (door velen ook de Siberische tijger genoemd)
 • Zuid-China tijger
 • Indochinese tijger
 • Maleise tijger
 • Sumatraanse tijger
 • Javaanse tijger
 • Balinese tijger
 • Bengaalse tijger
Bedreigd of uitgestorven

Er zijn twee toonaangevende instituten die bepalen welke planten en dieren beschermd moeten worden. Naast IUCN is er CITES.  CITES is een international verdrag tussen overheden waarin bepaald is dat internationale handel in planten of dieren niet mag bijdragen aan het uitsterven.

De Red List© van IUCN geeft bovendien aan of dieren bedreigd zijn of niet, en heeft daarbij diverse indelingen:

 • EX = Extinct
 • EW = Extinct in the wild
 • CR = Critically Endangered
 • EN = Endangered
 • VU = Vulnerable
 • NT = Near Threatened
 • LC = Least Concern

Drie tijgersoorten zijn inmiddels uitgestorven (EX):

 • Kaspische tijger
 • Javaanse tijger
 • Balinese tijger

Eén tijgersoort is al ruim 20 jaar niet meer in het wild gezien (CE).  De Zuid-China tijger, die volgens CITES nog niet in het wild is uitgestorven, is voor het laatst in het wild gezien in het begin van de jaren ’90. Eigenlijk is deze tijgersoort dus uitgestorven in het wild maar om onduidelijke redenen wordt nog altijd de status ‘critically endangered’ aangehouden. Wellicht om China niet voor het hoofd te stoten.

De andere tijgersoorten leven in kritieke toestand (CR of EN).

CITES

De IUCN Red List© is belangrijke input voor de jaarlijkse CITES-conventie. CITES bepaalt dan welke dieren (en planten) een bepaalde status krijgen. Die status zorgt ervoor dat overheden weten wat ze wel en niet moeten doen (m.n. douanes). CITES heeft dus o.a. bepaald dat de tijger een bedreigde diersoort is waarin niet gehandeld mag worden. Ook de handel in tijgerproducten is verboden.

Het jammere is dat niet alle landen zich aan deze (vrijwillige) CITES-afspraken houden. Met name China is een doorn in het oog voor veel mensen in natuurconservatie en zeker bij de mensen die een warm hart aan tijgers toedragen.

Discussie over ondersoorten

Wetenschappers liggen trouwens regelmatig in de clinch over het aantal ondersoorten. Inmiddels is bekend dat de Kaspische en de Amur (of Siberische) tijger genetisch identiek zijn (geweest). Dat houdt in dat de Kaspische tijger feitelijk nooit is uitgestorven of heeft bestaan.

Ook zijn er telkens discussies over de Maleise tijger, die genetisch niet voldoende zou afwijken van de Indochinese tijger.

Bovendien vinden andere wetenschappers dat de tijger die in de Sundarbans leeft (mangrove gebied in India en Bangladesh) juist weer wel een aparte ondersoort zou moeten zijn. Net als Chinese wetenschappers die vinden dat de witte tijger een aparte ondersoort zou moeten zijn.

 

TigerTrail2o13-44