Aantal

Er zijn zo’n 4000 tijgers over in het wild.
Een cijfer dat aan alle kanten betwist wordt.

Onbetrouwbare telling

De tijger leeft al miljoenen jaren op onze aarde, zo is uit onderzoek naar voren gekomen. Ontstaan ergens op één plek (ergens in China) en later uitgewaaierd over geheel Azië, tot aan Turkije aan toe. De evolutie heeft ervoor gezorgd dat de tijger een 9-tal ondersoorten heeft gekregen, die allemaal op elkaar lijken. De een is wat kleiner of zwaarder dan de ander en strepen of kleuren verschillen wat. Een leek kan geen verschil zien; dat is voorbehouden aan wetenschappers en experts.

Honderd jaar geleden leefden er in Aziē meer dan 100.000 tijgers. Rond de eeuwwisseling waren dat er nog maar 6.000. In de 10 jaren die daarop volgden is dat aantal weer verminderd met bijna 50%. Sommige experts zeiden in 2010 dat het aantal tijgers anno 2013 zelfs op slechts 2.500 zou liggen. En in dat jaar zeiden experts ook dat de tijger binnen 10 jaar in het wild zou zijn uitgestorven als het zo door zou blijven gaan. Krankzinnige cijfers. Cijfers die overigens aan alle kanten rommelen omdat het tellen van tijgers volstrekt onbetrouwbaar gebeurde. En nog gebeurt.

Al sinds jaar en dag worden tijgers geteld. Vroeger gebeurde dat volstrekt willekeurig. Er werden tijgers gesignaleerd, sporen geteld en nog meer van dat soort elementen die laten zien dat er tijgers in een gebied aanwezig zijn. Veel gebieden waren/zijn onherbergzaam en dus werd er van de bestaande gebieden een schatting gemaakt en de cijfers werden dan geextrapoleerd naar het gehele gebied. En op basis daarvan werd dan bepaald hoeveel tijgers in een bepaald gebied en/of land leefden. Volstrekt onbetrouwbaar dus.

Tegenwoordig gaat het iets beter. Er zijn andere meettechnieken gekomen (zoals camera traps) en een deel van de onherbergzame gebieden wordt steeds inzichtelijker gemaakt. Maar nog altijd is de telling van tijgers in de meeste gebieden gebaseerd op kansberekening.

De grotere NGOs hebben de meeste wetenschappers in huis en een enkele NGO claimt zelfs te weten hoeveel tijgers er zijn. De waarheid is dat niemand het weet.

Waarom onbetrouwbaar?

In 2010 zou er sprake zijn geweest van een aantal van 3200 tijgers, een aantal dat door de meeste NGO’s wordt gehanteerd. Dit aantal is gebaseerd op het betere ‘natte-vinger’-werk waarbij twee aspecten een belangrijke rol spelen:

  1. Het aantal gebieden waar werd geteld, was beperkt. Dat hield in dat voor een groot aantal gebieden een wetenschappelijke (soms zelfs een gevoelsmatige) inschatting werd gemaakt. Nu meer gebieden daadwerkelijk onder de loep worden genomen, blijkt dat juist in de gebieden waar een lage inschatting is gemaakt meer tijgers leven dan voorheen werd aangenomen. Dit houdt in dat niet het aantal tijgers is gestegen maar dat men in het verleden verkeerde aannames heeft gemaakt.
  2. De meetinstrumenten zijn een stuk verbeterd waardoor de betrouwbaarheid van het tellen is gestegen. Ook hier geldt dat niet het aantal tijgers is gestegen maar dat er beter wordt geteld.

Het ‘officiële’ aantal tijgers in 2015 is 4000. Een stijging van 25% in 5 jaar hetgeen als goed kan worden beoordeeld. De werkelijkheid laat echter een ander beeld zien. Tijgers in Vietnam, China, Laos, Maleisië, Myanmar, Indonesië en Cambodja staan onder een enorme druk. Dat is, als er nog tijgers zijn in een aantal van die landen. En over de populaties waar het goed blijkt te gaan (India, Rusland) blijken grote twijfels te zijn over de validiteit van de aantallen. Temeer omdat corruptie nog altijd een factor is waar rekening mee moet worden gehouden.

De enige landen waar het echt goed blijkt te gaan, zijn Bhutan en Nepal.